Tytuł artykułu: Porównanie różnych metod oznaczania zawartości substancji organicznej

Autorzy: ŁĄDKIEWICZ, K., WSZĘDYRÓWNY-NAST, M., JAŚKIEWICZ, K.

Słowa kluczowe: grunty organiczne, substancja organiczna, straty masy przy prażenia, metoda Tiurina

Streszczenie: Z punktu widzenia oceny parametrów geotechnicznych (klasyfikacje, interpretacje) bardzo ważne jest poprawne oznaczenie zawartości substancji organicznej. Zawartość substancji organicznej w gruntach najczęściej oznacza się metodą bezpośrednią przez ocenę strat masy przy prażeniu. Czynnikiem decydującym o częstym wyborze tej metody jest jej prostota i nieskomplikowana aparatura. Tym samym dużo rzadziej stosowane są metody pośrednie – objętościowe. Jedną z nich jest powszechnie znana metoda Tiurina. Zawartość substancji organicznej zależy nie tylko od zastosowanej metody. W przypadku metody bezpośredniej, tj. strat prażenia, na zawartość substancji organicznej ma wpływ również zastosowana temperatura prażenia. Artykuł zawiera wyniki badań własnych, które pozwoliły na określenie, w jakim stopniu zmiana metody wpływa na uzyskiwane wartości zawartości substancji organicznej. Przeanalizowano jednocześnie wpływ temperatury prażenia na otrzymywane wyniki. Jak odniesienie przyjęto wyniki uzyskane metodą Tiurina, będące na ogół niższe niż otrzymywane metodą prażenia.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.09

Cytowanie w stylu APA: Łądkiewicz, K., Wszędyrówny-Nast, M. & Jaśkiewicz, K. (2017). Porównanie różnych metod oznaczania zawartości substancji organicznej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 99-107. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.09

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Łądkiewicz, Wszędyrówny-Nast & Jaśkiewicz, 2017), następne powołania: (Łądkiewicz i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Łądkiewicz, Katarzyna, Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Krystyna Jaśkiewicz. "Porównanie różnych metod oznaczania zawartości substancji organicznej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 99-107. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.09.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Łądkiewicz, Wszędyrówny-Nast, & Jaśkiewicz 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.09, author={Łądkiewicz, Katarzyna and Wszędyrówny-Nast, Małgorzata and Jaśkiewicz, Krystyna}, language={polish}, title={Porównanie różnych metod oznaczania zawartości substancji organicznej}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.09}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A9/art9.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={99-107}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back